Vitajte

    Výrobné družstvo VZORODEV v Bratislave vzniklo Valným zhromaždenim dňa 23.11.1949.
 Na jeho vzniku mali zásluhu bratislavskí krajčíri,krajčírky a modistky,ktorí združili svoje sily

 vo výrobnom družstve na uspokojenie potrieb v službách obyvateľstvu.

 Naše služby poskytujeme na Mliekarenskej 8 v Bratislave.

 

 

    V kožusníckej výrobe sa hlavná pozornosť venuje službám pre obyvateľstvo,ako sú čistenie

vlasovyých  kožušín, semišov, brúsenej kože, velúrov, taktiež dofarbovanie semišov,brúsenej

kože a velúrov po čistení.

 

 

    Zhotovenie nových kožušníckych výrobkov robíme sériovým spôsobom (plášte, paletá, vesty,

dámske čiapky, klobúky a goliere, pánske čiapky), ale aj podľa priania zákazníka ušijeme na

mieru.

 

        

    Copyright 2014 - 2024 © Vzorodevba-šitie a oprava kožušín