Kontaktné údaje

Úvod Kontaktné údaje

VZORODEV ,výrobné družstvo           IČO:00 16 76 31                           Bankové spojenie:

 

Mliekárenská 8                                     DIČ:2020370143                         Tatra Banka a.s.

 

821 09 Bratislava                                 IČ DPH:SK2020370143              IBANB: SK57 1100 0000 0029 2386 1457

 

                                                                                                                 SWIFT: TATRSKBX    

 

 

Tel.č:  +421 911 141 038

 

           +421 2 53 41 63 69

 

 

Email: vzorodevba@vzorodevba.sk

 

Copyright 2014 - 2024 © Vzorodevba-šitie a oprava kožušín