Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

         Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti VZORODEV,v.d,

 

 Mliekárenská 8 ,821 09 Bratislava a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24-mesiacov

 

  odo dňa zakúpenia tovaru.

 

       Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti VZORODEV,v.d. Bratislave je pri jeho dodaní

 

 kujúcemu priložená faktúra (predajný doklad),ktorá slúží zároveň ako zárúčný doklad.   

 

 

  Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

 

     *či sa jedná o výrobok ,ktorý bol objednaný.

 

     *či je výrobok v neporušenom stave,tzn. či nemá zjavnú vadu.

 

 

     Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nespávnym používaním,skladovaním alebo 

 

poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený( sa rozumie

 

 také poškodenie výrobku,ktoré nemohlo vzniknuť bežným používaním výrobku na účel,pre ktorý bol

 

vyrobený)

 

      Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na adrese:

 

 

    VZORODEV,výrobné družstvo

 

    Mliekárenská 8

 

    821 09 Bratislava

Copyright 2014 - 2023 © Vzorodevba-šitie a oprava kožušín