Dodanie tovaru

Úvod Dodanie tovaru

    Dodávky predmetu plnenenia(objednaného tovaru)budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových 

 

možností  predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne.Pri každom tovare je uvedená dostupnosť

 

tovaru.

Copyright 2014 - 2024 © Vzorodevba-šitie a oprava kožušín